Algemene voorwaarden GINspired Magazine

1. Aanbod

1. De prijzen voor het jaarabonnement of losse verkoop zijn inclusief BTW. De leveringskosten, voor verzending binnen België, zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor verzendingen buiten België wordt het op dat moment geldende posttarief in rekening gebracht.

2. We behouden ons het recht voor om onze prijzen, de verschijningsfrequentie, verschijningsdatum en ons aanbod op elk ogenblik te wijzigen. Rubrieken, specials, aantal pagina’s zijn onder voorbehoud en kunnen per magazine verschillen.

3. Ons aanbod bestaat uit volgende:

  • Jaarabonnement GINspired – 4 nummers – € 16.00
  • Losse verkoop GINspired – 1 nummer – € 7.00

4. Een abonnement kan ten alle tijde opgezegd worden per telefoon +32 50 97 75 85 of per mail. Zonder tegenbericht word je abonnement verlengd voor onbepaalde duur aan het reguliere tarief.  Bij opzeg van het abonnement tijdens het lopende jaar dan loopt het abonnement nog door voor de reeds betaalde periode. Er kan geen aanspraak gedaan worden op volledige/gedeeltelijke terugbetaling van het abonnementsgeld.

 

2. Bestelling plaatsen

Geldig op het aanbod ingaan kan enkel als je het aanvraagformulier volledig invult en onze algemene voorwaarden aanvaardt.

 

3. Betalingen

Betaling gebeurt via overschrijving op het rekeningnummer BE08 6528 3530 8613 met als mededeling: abonnement + naam en voornaam.

 

4. Levering

1. De levering gebeurt bij de eerstkomende verschijningsdatum. Het magazine wordt geleverd op het adres dat op het aanvraagformulier werd opgegeven.

2. Een adreswijziging kan meegedeeld worden per telefoon +32 50 97 75 85 of per mail

 

5. Slot

1. Je verklaart de algemene voorwaarden te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden. De algemene voorwaarden bestaande op het ogenblik van jouw bestelling zijn toepasselijk.

2. Onze producten en diensten worden te koop aangeboden door EEvents, met maatschappelijke zetel te België – Malehoeklaan 24/02.01 – 8310 Sint-Kruis. Voor vragen en klachten kan je ons contacteren per telefoon +32 50 97 75 85 of per mail.